40.000 VND/ Cái
Đậu xanh – Hạt dưa
Gọi mua
40.000 (210gr) VND/ Cái
Thập cẩm cổ xưa lạp sườn – Hạt dưa
Gọi mua
50.000 (250gr) VND/ Cái
Thập cẩm cổ xưa lạp sườn – Hạt dưa
Gọi mua
65.000 VND/ Cái
Thập cẩm cổ xưa dăm bông – Hạt dưa
Gọi mua